Sök

Produkter

Utan Fäste Adapter

Utan Fäste Adapter

Finns med olika kapacitet och med olika fästen på redskapssidan, se tabeller nedan.
Kategori: ,
Teknisk info

2500 kg

Fäste:
Bredd:
Höjd:
Kapacitet:
Produkt:
Typ
Maskinsida:
Redskapssida:
Vikt:

Enhet
Utan fäste
1200 mm
461 mm
2500 kg
Adapter
Mekanisk
Utan fäste
L30/Atlas 65
52 kg
St
Utan fäste
1145mm
514 mm
2500 kg
Adapter
Mekanisk
Utan fäste
Lilla BM
50 kg
St
Utan fäste
1134 mm
340 mm
2500 kg
Adapter
Mekanisk
Utan fäste
SMS
44 kg
St
Utan fäste
970 mm
416 mm
2500 kg
Adapter
Mekanisk
Utan fäste
SMS
38 kg
St
Utan fäste
1184 mm
450 mm
2500 kg
Adapter
Mekanisk
Utan fäste
SMS/Euro
55 kg
St
Utan fäste
1130 mm
330 mm
2500 kg
Adapter
Mekanisk
Utan fäste
Ålö Typ3
42 kg
St
Utan fäste
1070 mm
740 mm
2500 kg
Adapter
Mekanisk
Utan fäste
3 Punkt kat. 2
122 kg
St

 

5000 kg

Fäste: Bredd: Höjd: Längd: Kapacitet: Produkt: Typ Maskinsida: Redskapssida: Vikt: Enhet
Utan fäste 1165mm 850mm 150mm 5000 kg Adapter Mekanisk Utan fäste Stora BM 101 kg St
Utan fäste 1165mm 850mm 747mm 5000 kg Adapter Utan fäste Stora BM 199 kg St

 

Övriga

Fäste: Bredd: Höjd: Produkt: Typ Maskinsida: Redskapssida: Vikt: Enhet
Utan fäste 1145mm 850mm Adapter Hydraulisk Utan fäste Stora BM 108 kg St

Relaterade produkter

Förfråga