Truckar

Truckar

Vi säljer, köper, hyr ut truckar och truckutrustning samt utför FU-service & AU-reparationer på alla  förekommande fabrikat och dess kringutrustning.

Manitou´s sortiment av dieseldrivna motviktstruckar i lyftklasserna 2 till 7 ton är särskilt lämpade för hård körning där underlaget inte är det bästa.

Manitou´s sortiment av dieseldrivna motviktstruckar i lyftklasserna 2 till 7 ton är särskilt lämpade för hård körning där underlaget inte är det bästa.

Verkstad och rullande serviceenheter

Vi utför, på vår verkstad i Linköping eller från någon av våra rullande serviceenheter, bland annat följande..

  • Service, reparationer och underhåll på  EL-, Gasol- och Dieseltruckar av på marknaden förekommande fabrikat.
  • Sprickindikering och kontroll av lyft, -gafflar och -kedjor samt upprättande av separat protokoll.
  • Försäljning, Kontroll, Reparation av batterier, batteriladdare, laddare till truckbatterier, truckladdare mm.
  • DeSulfatering av ’trötta’ truckbatterier! 
  • Avhjälpande underhåll (AU), såsom akuta reparationer och åtgärder vid driftstörningar.
  • Förebyggande underhåll (FU), såsom fortlöpande service enligt på förhand uppgjort service-avtal.
  • Brandskyddskontroll enligt SBF 127, för truckar-, anläggnings-, industri-, och underhållsmaskiner.

Brand & Säkerhetskontroll

Besiktning av maskiner ska årligen utföras av verkstadspersonal som genomgått utbildning avseende SBF-127.

Vid eventuell brandskada ska ett brandskyddsprotokoll, som inte är äldre än 14 månader, kunna uppvisas för försäkringsbolaget.

Vi är certifierade att utföra Brandskyddskontroll enligt SBF 127, för truckar-, anläggnings-, industri-, och underhållsmaskiner

Driftek är partner med