Maskiner

Sök batterier hos Global:

Hitta mer info hos våra partner:

Maskiner

Vi säljer, köper och hyr ut truckar, truckutrustning och tjänster, utför service och reparationer. 


Reparation av komprimatorer av olika fabrikat, antingen på vår verkstad eller ute hos kunden/användaren.

 

Verkstad och rullande serviceenheter

Vi utför, på vår verkstad i Linköping eller från någon av våra rullande serviceenheter, bland annat följande:

Service, reparationer och underhåll av..

 • Hjullastare av på marknaden förekommande fabrikat. 
 • Produktionsmaskiner och utrustning för bl a Trä- , Metall industrin.
 • Avfallskomprimatorer (mekanik, hydraulik, elektronik).
 • Sprickindikering av svetsfogar och stålmaterial.
 • Avhjälpande underhåll (AU), såsom akuta reparationer och åtgärder vid driftstörninga.
 • Förebyggande underhåll (FU), såsom fortlöpande service, enligt uppgjort service-avtal.
 • Brandskyddskontroll enligt SBF 127, för truckar-, anläggnings-, industri-, och underhållsmaskiner.

 

Pneumatik

 • Vi utför reparationer, installationer mm på Pneumatiska anläggningar och system.
 • Vi har en bred kompetens inom pneumatik och automation.

 

Vi tllhandahåller komponenter för pneumatik..

 • Cylindrar av olika slag och storlekar.
 • Ventiler, av allehanda slag, manuella, elektriska, luftsyrda, pilotstyrda mm.
 • Filter, regulatorer, dimoljesmörjning, ljuddämpare,
 • Slangar, kopplingar & anslutningar.
 • Vaccumprodukter.
 • Flödeskontrollprodukter.
 • Sensorer och Switchar.
 • Produkter för Statisk kontroll.
 • Produkter för Rena rum.
 •  ATEK-produkter.

Brand & Säkerhetskontroll

Besiktning av maskiner ska årligen utföras av verkstadspersonal som genomgått utbildning avseende SBF-127. Vid eventuell brandskada ska ett brandskyddsprotokoll, som inte är äldre än 14 månader, kunna uppvisas för försäkringsbolaget.

 • Vi är certifierade att utföra Brandskyddskontroll enligt SBF 127, för truckar-, anläggnings-, industri-, och underhållsmaskiner