Brandskyddskontroll

Brand & Säkerhetskontroll

Besiktning av maskiner ska årligen utföras av verkstadspersonal som genomgått utbildning avseende SBF-127.
Vid eventuell brandskada ska ett brandskyddsprotokoll, som inte är äldre än 14 månader, kunna uppvisas för försäkringsbolaget.

Vi är certifierade att utföra…

Brandskyddskontroll enligt SBF 127, för truckar-, anläggnings-, industri-, och underhållsmaskiner

Regler om Brandskydd för Anläggningsmaskiner:

Truckar, Traktorgrävare, Grävlastare, Grävmaskiner, Minimaskiner, Lastare, Mobilkranar, Dumprar, Schaktmaskiner, Vägmaskiner, Industritraktorer samt Park/Trädgårdsmaskiner.

De ska utrustas enligt skyddsklass 6

En handbrandsläckare av klass 27A 144B min 4 kg enligt SS-EN3, ska finnas på maskinen.

Brandfarlig miljö och brandfarliga material

För maskiner som arbetar i brandfarlig miljö och/eller med brandfarligt material krävs ytterligare brandskydd.

Exempel på brandfarlig miljö: Skog, Sågverk, Brädgårdar, Färglager, Petroleum och Kemiska industrier.

Exempel på brandfarliga material: Flis, Torv, Trä, Papper, Petroleum och kemiska produkter.

Regler om Brandskydd för Eltruckar

De ska utrustas enligt skyddsklass 8

En handbrandsläckare av klass 27A 144B min 4 kg enligt SS-EN3.

Maskin som till övervägande del används inom en byggnad (lagerlokal eller dylikt) där det finns tillgång till handbrandsläckare och/eller annan släckutrustning kan, efter godkännande av respektive försäkringsbolag undantas från kravet om handbrandsläckare.

Eltruckar med lastkapacitet understigande 1500 kg är undantagna den årliga brandskyddskontrollen.